Program 2023 - Forum Dyrektor Finansowy

Program

Poznaj zakres merytoryczny Forum

DZIEŃ 1 – 18 PAŹDZIERNIKA 2023

SESJA PLENARNA – CFO KATALIZATOREM ROZWOJU BIZNESU

Moderator Sesji Plenarnej: Wojciech Wieroński, Członek Rady CIMA, Board Member, OTCF GROUP

08:30 – 09:00

REJESTRACJA I AKTYWNY NETWORKING #SesjaPozytywnychRelacji

 

Angażujemy uczestników od pierwszych chwil przybycia. Profesjonalny Networker – Grzegorz Turniak wraz z #KomitetPowitalny powita uczestników i połączy Was w mniejsze grupki, zapraszając do „przełamywania lodów” czyli bezpiecznego wyjścia ze swojej strefy komfortu i nawiązania wartościowych kontaktów.
Korzyści:

 możliwość nawiązania nowych relacji
rozszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 okazja do poznania ludzi, do których normalnie dostęp jest utrudniony
 wymiana wiedzy i doświadczeń
satysfakcja gwarantowana

Moderator:
Grzegorz Turniak

Grzegorz Turniak

Inspirujący mówca, mentor, networker, Prezes, GrupaYak

09:00 –

ROZPOCZĘCIE I POWITANIE UCZESTNIKÓW FORUM

Program 2023

09:10 – 09:30

CHIEF VALUE OFFICER – EWOLUCJA CFO

Agnieszka Jarosz

Agnieszka Jarosz

Head of ACCA Northern and Eastern Europe, ACCA

09:30 – 09:50

KOMPETENCJE CYFROWE – CZYM SĄ I DLACZEGO SĄ WAŻNE DLA DZIAŁU FINANSOWEGO?

Juliusz Tomeczek

Juliusz Tomeczek

Dyrektor Produktu TRIVA, SONETA

09:50 – 10:10

ERA SZOKÓW GOSPODARCZYCH – IMPLIKACJE DLA FIRM

Program 2023

10:10 – 10:20

CZAS NA KAWĘ I NETWORKING

10:30 – 10:50

CORPORATE/ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT WOBEC WYZWAŃ DYNAMICZNEGO ROZWOJU ORGANIZACJI: CASE STUDY ALLEGRO

 

– Obszary zarządzane w Allegro z wykorzystaniem IBM Planning Analytics
– Case study – IFRS16, czyli rozszerzenie, rozwój i development aplikacji
– Case study – internacjonalizacja Allegro i jej wyzwania w kontekście IBM PA

Program 2023

Program 2023

10:50 – 11:40

DYSKUSJA EKONOMISTÓW: WIARYGODNOŚĆ EKONOMICZNA – SCENARIUSZE MAKROEKONOMICZNE

Moderator:

Program 2023

Uczestnicy:

Program 2023

Program 2023

Program 2023

11:40 – 12:00

STRATEGIE SZACHOWYCH MISTRZÓW W BIZNESIE

Program 2023

12:00 – 13:00

LUNCH I NETWORKING

RÓWNOLEGŁE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

PRZYWÓDZTWO

Moderator Sesji: Roland Pac, MBA, Senior Head/Leader of SSC’s, Profesor nadzwyczajny, Collegium Civitas na Wydziale Zarządzania
13:00 – 13:45

Panel dyskusyjny z uczestnikami sesji – włącz się do dyskusji: KRYZYS TALENTÓW W FINANSACH

 

– Jakiego zestawu umiejętności w zespole potrzeba dyrektorom finansowym w osiąganiu celów rozwojowych
– Jak budować skuteczne i pełne szacunku zespoły?
– Jak wyposażyć zespoły, aby prosperowały pośród zakłóceń, niepewności i turbulencji

Moderatorzy:
Michał Starościak

Michał Starościak

Partner, PAGE EXECUTIVE

Program 2023

Uczestnicy:
Anna Godlewska

Anna Godlewska

Vice-Prezes Zarządu, CFO, R-GOL

Łukasz Minuth

Łukasz Minuth

Dyrektor Departamentu Finansów ENERGA S.A.

Program 2023

13:45 – 14:05

ZRÓB SOBIE RAJ – CZYLI JAK SKUTECZNIE NAWIGOWAĆ W BIZNESIE I BYĆ BARDZIEJ WYLUZOWANYM

 

– Zacznij od siebie i tak jak w samolocie strategicznie “załóż maskę najpierw sobie, a następnie…”
– Zwolnij, zdążysz przyspieszyć – słowa, myśli, działania, spotkania
– Jak zarządzać swoją energią w czasie „spadochron działa tylko wtedy gdy jest otwarty – tak samo jest z ciałem i umysłem”
– Rozpoznawaj to co czujesz, jak reagujesz i nauczyć się to regulować – wtedy na spotkaniu z szefem i zespołem będziesz niezniszczalny

Program 2023

14:05 – 14:25

JAK CFO PRZYSPIESZA ROZWÓJ BIZNESU? – WYNIKI RAPORTU RYNKOWEGO

 

– Czy CFO jest kluczową postacią dla innowacyjności firmy?
– Jakie są bariery na drodze do innowacji?- Skąd wziąć pieniądze na rozwój innowacji?
– Czy nowe zjawiska rynkowe to zagrożenie czy szansa na przyspieszenie innowacji? (ESG i AI)

Program 2023

14:25 – 14:45

SIŁA DUCHA LIDERA – Sposoby wzmacniania siły wewnętrznej. Korzyści dla lidera i jego zespołu

 

– Chęć przewodzenia, która wydaje się być pierwszą i najważniejszą cechą lidera silnego duchem
– Umiejętność budowania zaufania
– Odpowiedzialność za to co robisz osobiście
– Tożsamość lidera, czyli jak chcesz być postrzegany jako lider w swojej firmie czy zespole
– Wytrwałość czyli chcieć bardziej

Program 2023

14:45 – 14:55

KEY TAKEAWAYS – podsumowanie

TRANSFORMACJA

Moderator Sesji: Konrad Marchlewski, Chief Financial Officer, JUMI
13:00 – 13:45

Panel dyskusyjny z uczestnikami sesji – włącz się do dyskusji: TRANSFORMACJA CYFROWA – PODRÓŻ W NIEZNANE CZY DROGA KU LEPSZEMU ZARZĄDZANIU EFEKTYWNOŚCIĄ FIRMY?

 

– Czy transformacja cyfrowa to „stan docelowy” czy bardziej „proces”?
– Od czego zacząć transformację? Od wyboru narzędzia czy od poukładania procesów, struktur, zasad i polityk obowiązujących w organizacji?
– Jakie narzędzia i systemy są najlepsze?
– Czy finansom przypisana jest rola kierownicza, wykonawcza, konsultacyjna czy może rola obserwatorów-biorców w procesach transformacji cyfrowej?

Moderator:

Program 2023

Uczestnicy:

Program 2023

Program 2023

13:45 – 14:05

TRANSFORMACJA FINANSÓW W DUŻEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ – CASE STUDY

Program 2023

14:05 – 14:25

MAKSIMUM WARTOŚCI, ZERO KOMPROMISÓW – ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ W PROGRAMACH INTELIGENTNEJ AUTOMATYZACJI

 

– Kluczowe elementy w zarządzaniu wartością
– Jak prawidłowo zdefiniować KPI w programach inteligentnej automatyzacji?
– Z czego nie możemy zrezygnować?
– Kiedy angażować różnych interesariuszy w programach inteligentnej automatyzacji?

Program 2023

14:25 – 14:45

ROLA FINANSÓW W TRANSFORMACJI CYFROWEJ JAKO DROGA DO WZROSTU WARTOŚCI FIRMY

Program 2023

14:45 – 14:55

KEY TAKEAWAYS – podsumowanie

ODPORNOŚĆ

Moderator Sesji: Sebastian Goschorski, Chief Financial Officer, ADAMUS
13:00 – 13:45

Panel dyskusyjny z uczestnikami sesji – włącz się do dyskusji: ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE I POTENCJALNE SCENARIUSZE W OBLICZU POJAWIAJĄCYCH SIĘ RYZYK

 

– Jakie dane pomogą przewidzieć najbliższą sytuacje i do niej się przygotować?
– Jak planować i realizować plan w przestrzeni, którą charakteryzuje ciągła zmienność
– Jak zarządzać ryzykiem i niepewnością w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym

Moderator:

Program 2023

Uczestnicy:

Program 2023

Program 2023

13:45 – 14:05

7 ZASAD PRAWIDŁOWEJ PREZENTACJI BUDŻETU – JAK STANDARDY IBCS POMAGAJĄ ROZUMIEĆ PRZYSZŁOŚĆ I TRAFNIE DECYDOWAĆ

 

– Jak prezentować zmiany w czasie, plany struktur i scenariusze?
– Jak uprościć wizualizacje planów i dlaczego?
– Jak skupić uwagę odbiorców na przekazie?

Program 2023

14:05 – 14:25

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I BIZNES — WPROWADZANIE ZMIAN W RAPORTOWANIU ESG W CELU MAKSYMALIZACJI BIZNESU

Program 2023

14:25 – 14:45

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I PLANOWANIE INWESTYCJI W TRUDNEJ GOSPODARCE

Program 2023

14:45 – 14:55

KEY TAKEAWAYS – podsumowanie

14:55 – 15:15

CZAS NA KAWĘ I NETWORKING

15:15 – 16:15

STOLIKI TEMATYCZNE (1 tura)

Moderowane 60 minutowe sesje tematyczne – przestrzeń do swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń zakończone KEY TAKEWAYS.
Porozmawiaj o najistotniejszych tematach i wyzwaniach, przed którymi stoisz w tej chwili! Przygotuj się na przyszłość!

JAK BYĆ SKUTECZNYM LIDEREM I REALIZOWAĆ CELE BIZNESOWE

Moderatorka:

Program 2023

JAK BUDOWAĆ, MOTYWOWAĆ I ROZWIJAĆ SWOJE ZESPOŁY FINANSOWE

Moderatorka:

Program 2023

JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ DOSTĘPNE DANE I JAK PODEJMOWAĆ DECYZJE W ZMIENNYM OTOCZENIU

Moderator:
Magdalena Ociepka

Magdalena Ociepka

CFO, Wiceprezes Zarządu, WEBCON

PLAN FINANSOWY FIRMY A.D.2024 – ZAŁOŻENIA MAKRO W SZCZEGÓŁACH

Moderator:

Program 2023

16:15 – 16:30

CZAS NA KAWĘ I NETWORKING

16:30 – 17:30

STOLIKI TEMATYCZNE (2 tura)

Moderowane 60 minutowe sesje tematyczne – przestrzeń do swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń zakończone KEY TAKEWAYS.
Porozmawiaj o najistotniejszych tematach i wyzwaniach, przed którymi stoisz w tej chwili! Przygotuj się na przyszłość!

JAK ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ W ŻYCIU ZAWODOWYM I PRYWATNYM ORAZ PRZECIWDZIAŁAĆ PROBLEMOM ZDROWOTNYM

Moderatorka:

Program 2023

JAKIE SĄ PRIORYTETY LIDERÓW FINANSOWYCH NA DRODZE DO OSIĄGNIĘCIA WZROSTU BIZNESU

Moderatorka:
Violetta Malek

Violetta Malek

Managing Partner, Co-Founder GEKKO ADVISORYNOW

JAKIE SĄ KLUCZOWE CZYNNIKI POWSTRZYMUJĄCE TRANSFORMACJE FINANSÓW

Moderator:

Program 2023

INTELIGENTNA AUTOMATYZACJA W ROLI NOWOCZESNEGO CFO

Moderatorka:

Program 2023

17:30 –

KOKTAIL I NETWORKING – ZAPRASZAMY NA DRUGI DZIEŃ FORUM!

DZIEŃ 2 – 19 PAŹDZIERNIKA 2023

SESJA PLENARNA – CFO KATALIZATOREM ROZWOJU BIZNESU

Moderator Sesji Plenarnej: Wojciech Wieroński, Członek Rady CIMA, Board Member, OTCF GROUP

08:00 – 08:30

REJESTRACJA I PORANY NETWORKING

08:30 – 08:40

ROZPOCZĘCIE I POWITANIE UCZESTNIKÓW FORUM

08:40 – 09:00

PARTNERSTWO BIZNESOWE – KLUCZOWA KOMPETENCJA LIDERA FINANSÓW

 

– Czym jest prawdziwe partnerstwo biznesowe?
– Dlaczego nabiera ono coraz większej wagi?
– Jakie są kluczowe kompetencje potrzebne aby być dobrym partnerem biznesowym?
– Co robić a czego unikać żeby być dobrym partnerem biznesowym?

Wojciech Wieroński

Wojciech Wieroński

Board Member, OTCF GROUP; Przewodniczący Rady Programowej Forum

09:00 – 09:45

DYSKUSJA: CFO KATALIZATOREM ROZWOJU BIZNESU

 

– Wizja tego, w jaki sposób finanse mogą wpływać i napędzać zmiany w całej firmie
– Czego oczekuje zarząd i właściciel
– W jaki sposób włączyć CFO w zarządzanie biznesem i umożliwić wpływ na podejmowanie decyzji?
– Jak tworzyć wartość, wpływać na podejmowanie decyzji i napędzać wzrost
– Co muszą posiadać dyrektorzy finansowi, aby odnosić sukcesy jako partnerzy biznesowi
– Jak zabrać ze sobą w tę podróż dział finansowy i cały biznes?
– Transformacja CFO od lidera finansów do lidera biznesowego

Moderator:
Wojciech Wieroński

Wojciech Wieroński

Board Member, OTCF GROUP; Przewodniczący Rady Programowej Forum

Uczestnicy:

Program 2023

Program 2023

Program 2023

Marcin Walendowski

Marcin Walendowski

Chief Financial Officer, Board Member, MEDIAMARKT POLSKA

09:45 – 10:05

CZAS NA KAWĘ I NETWORKING

10:05 – 10:25

JAK NOWOCZESNY SYSTEM EPM WSPIERA CONTROLLING W ZŁOŻONEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ

 

– Dlaczego warto wdrożyć system EPM – korzyści i ograniczenia
– Infor EPM – dlaczego nowoczesny system EPM powinien być w chmurze
– Przykład wdrożenia systemu w złożonej Grupie Kapitałowej
– Usprawnienia i korzyści oraz nowe potrzeby – czyli co zyskaliśmy i co możemy zyskać w przyszłości

Program 2023

10:25 – 10:45

OD LIDERA FINANSÓW DO LIDERA ROZWOJU BIZNESU, OD CFO DO CEO

 

– Jak budować swoje kompetencje menadżerskie?
– Jak budować myślenie procesowe i rozumienie procesów biznesowych?
– Jak nie dać się zaszufladkować?
– Jak rozwijać partnerstwo biznesowe?
– Jak sprawdzić naszą gotowość do bycia CEO?

Program 2023

10:45 – 11:05

DLACZEGO CFO POWINIEN ZAINTERESOWAĆ SIĘ WDROŻENIEM SALESFORCE W FIRMIE I CO Z TEGO MOŻE MIEĆ?

 

– Prognozowanie sprzedaży – czyli jak zamienić odwieczny ból głowy i pole sporu CFO z Dyrektorem Sprzedaży na wartościową współpracę?
– Rozliczanie umów długoterminowych, polityka rabatowa, windykacja – jak może w tym pomóc wdrożenie Salesforce?
– Jak to wszystko spiąć z naszym systemem ERP w jednym rozwiązaniu Business Intelligence?
– Czy i jak AI może nam pomóc w prognozowaniu sprzedaży?

Program 2023

Program 2023

11:05 – 11:30

CZAS NA KAWĘ I NETWORKING

RÓWNOLEGŁE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

TRANSFORMACJA

Moderator Sesji: Konrad Marchlewski, Chief Financial Officer, JUMI
11:30 – 11:50

7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH – CZYLI JAK NIE ZNISZCZYĆ POTENCJAŁU ZESPOŁÓW FINANSOWO-KONTROLINGOWYCH W TRANSFORMACJI I W WEWNĘTRZNYCH PRZEMIANACH

 

– Najważniejsze aspekty organizowania działów finansów, które najłatwiej „spalić” menedżersko i procesowo
– Finanse jako zespół, który jest łącznikiem wszystkich obszarów organizacji
– Jak zapobiegać konfliktom decyzyjności między kontrolingiem a obszarami biznesowymi

Program 2023

11:50 – 12:10

TRANSFORMACJA – ONE-OFF CZY USTAWICZNE DĄŻENIE DO OPTYMALIZACJI DZIAŁAŃ

 

– Transformacja strategii, procesów, a co z komunikacją?
– Rola właścicieli i zarządów lokalnych w procesach zarządzania zmianą
– Najczęstsze błędy transformacji

Program 2023

12:10 – 12:30

TRANSFORMACJA CYFROWA KATALIZOWANA PRZEZ USTAWODAWSTWO

 

– Dlaczego cyfryzacja i automatyzacja to obecnie globalne trendy?
– Obowiązek e-fakturowania w Polsce: Krajowy System e-Faktur
– Jak wybrać narzędzie do integracji z KSeF i dlaczego KSeF nie wystarczy?
– Jak zarządzać danymi biznesowymi w 2024 roku?
– Pagero Network – łatwa integracja z każdym biznesem
– Finansowe korzyści dla Twojego biznesu

Andrzej Pijanowski

Andrzej Pijanowski

Country Manager, PAGERO POLAND

12:30 – 12:50

ZMIANA PODEJŚCIA DO RAPORTOWANIA I PLANOWANIA FINANSOWEGO. OD ARKUSZY KALKULACYJNYCH DO ZINTEGROWANEGO I EFEKTYWNEGO NARZĘDZIA NA KRYZYSOWE CZASY – CASE STUDY

Program 2023

12:50 – 13:00

KEY TAKEAWAYS – podsumowanie

ODPORNOŚĆ

Moderator Sesji: Sebastian Goschorski, Chief Financial Officer, ADAMUS
11:30 – 11:50

JAK ZAAWANSOWANA ANALITYKA WSPIERA CFO W WYTYCZANIU KIERUNKU ROZWOJU DLA BIZNESU

 

– Dynamiczne scenariusze jako odpowiedź na zmienne warunki biznesowe
– Budowanie scenariuszy – jak nie ugrzęznąć w szczegółach
– Zaawansowana analityka jako wsparcie dla budowy scenariuszy
– Zaawansowana analityka kontra intuicja – czy to się wyklucza?

 

Program 2023

11:50 – 12:10

NOWE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO

Program 2023

12:10 – 12:30

WYMAGANIA I PROCEDURY ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM KSEF W ŚREDNICH I DUŻYCH FIRMACH

 

– Jakie korzyści i zagrożenia związane są z wdrożeniem KSeF w Twojej firmie
– Etapy wdrożenia KSeF i jak się do nich przygotować
– Narzędzia i systemy wspierające procesy związane z KSeF

Juliusz Tomeczek

Juliusz Tomeczek

Dyrektor Produktu TRIVA, SONETA

12:30 – 12:50

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM REGULACYJNYM I PODATKOWYM

– Ryzyka w dziale podatkowym – wewnętrzne i zewnętrzne źródła ryzyka
– Ryzyko podatkowe, finansowe i reputacyjne – odpowiedzialność osobista zarządu i dyrektora finansowego, głównego księgowego
– Zarządzanie funkcją podatkową w organizacji – dobre praktyki
– Wewnętrzne procedury podatkowe jako narzędzia należytej staranności

Program 2023

12:50 – 13:00

KEY TAKEAWAYS – podsumowanie

13:00 – 14:30

LUNCH – ZAKOŃCZENIE FORUM – DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I DO ZOBACZENIA ZA ROK