HOME - Forum Dyrektor Finansowy Forum Dyrektor Finansowy

8 – 9 października 2024
ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa, ul. Grzybowska 56


Najważniejsza debata roku!

FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2024

TRANSFORM to STAY AHEAD

KUP BILET

 

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.” —  Peter Drucker

Forum Dyrektor Finansowy to wyjątkowe wydarzenie zaprojektowane we współpracy
z Radą Programową, w skład której wchodzą CFO/Dyrektorzy Finansowi z różnych branż w Polsce.
Program wydarzenia nakreśla obszary związane z przyszłością finansów i wspiera liderów działów finansowych w sprawnym przeprowadzaniu wszystkich zmian w strukturze organizacyjnej, talentach,
technologii i procesach, które są potrzebne do osiągnięcia przyszłej wizji finansów.

Obowiązki CFO/Dyrektora Finansowego są szersze i bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz ze wzrostem wykorzystania technologii cyfrowych, wpływem zmian klimatycznych na środowisko oraz falą niepewności geopolitycznej i gospodarczej, łącznie wyzwania te stwarzają pilną potrzebę radykalnej transformacji organizacji. W dzisiejszym dynamicznym krajobrazie liderzy działów finansowych muszą wykazywać się zdolnością adaptacji i chęcią wykorzystania nowych umiejętności i perspektyw. Muszą brać pod uwagę wpływ sił kulturowych i technologicznych na podejmowanie decyzji biznesowych oraz być gotowi do wyznaczania i kształtowania strategicznego kierunku swojej firmy.

TRANSFORM to STAY AHEAD.
STRATEGIE NA GALOPUJĄCY ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY

– Czy stworzenie organizacji „data driven” jest celem transformacji cyfrowej w firmach?
– Jak zmienia się organizacja działów finansowych oraz roli ich pracowników (zarządzanie zmianą w kontekście konwertowania organizacji na „data driven”, kooperacja międzydziałowa w obszarze analityki danych)
– W które technologie inwestują dyrektorzy finansowi i jak mierzą zwrot z inwestycji? Czego wymaga i co daje wdrożenie AI w finansach? Jaka jest różnica między automatyzacją a AI?
–  Jakie czynniki kształtują przyszłe działy finansowe?

Najważniejsze wyzwania i priorytety
CFO/Dyrektora Finansowego:

PRZYWÓDZTWO I TALENTY W ERZE AI
Leadership w erze AI wymaga umiejętności elastycznego dostosowywania się do dynamiki zmian oraz wykształcenia tzw. cyfrowego mindsetu, czyli akceptacji nowej, hybrydowej rzeczywistości, w której ludzie współistnieją ramię w ramię z technologią.

BUDOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY OD CFO DO CEO
Wieją wiatry zmian i wyłania się nowy trend, coraz częściej dyrektorzy finansowi są postrzegani jako potencjalni kandydaci na stanowisko dyrektora generalnego. Eksperci przewidują, że w nadchodzących latach trend ten nabierze tempa.

CUSTOMER-CENTRIC CFO. STRATEGIE OPARTE NA NASTROJACH KONSUMENTÓW  
Jak odporny jest konsument i jak wpływa to na zmianę modelu biznesowego?

DATA-DRIVEN CFO. STRATEGIE OPARTE NA DANYCH
Jak zamienić dane w informacje pozwalające podejmować strategiczne decyzje biznesowe i minimalizować ryzyka?

ESG-FOCUSED CFO. STRATEGIE OPARTNE NA ESG  
Jaka jest rola dyrektora finansowego w określaniu kosztów finansowych i wartości polityk ESG?

AI-DRIVEN CFO. STRATEGIE OPARTE O INNOWACJE 
Jak wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję do napędzania rentownego wzrostu biznesu?

 

Rada Programowa

Wojciech Wieroński

CEO, VITEA,
PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ FORUM

Anna Godlewska

Vice-Prezes Zarządu, CFO,
R-GOL

Barbara Sissons

Chief Financial Officer, Proxy,
KINNARPS

Krzysztof Lonca

Dyrektor Finansowy,
GEDEON RICHTER POLSKA

Profil Uczestników

Dyrektor finansowy/CFO, Członek zarządu ds. finansowych, Prezes, Wiceprezes
ds. finansowych, Główny księgowy oraz szefowie ze wszystkich branż w Polsce
z następujących działów:

• Financial Planning & Analysis
• Strategic Planning & Forecasting
• Costing & Budgeting
• Treasury Operations
• Project Financing
• Accounting and Reporting
• Merger & Acquisition

• Investment / Portfolio Management
• Auditing & Internal Control
• Tax Governance
• Governance, Risk & Compliance
• Statutory & Regulatory Reporting
• Fiscal Policy Planning
• Financial Technology Solutions

Dodatkowo:

• Kadra kierownicza z firm księgowych, audytorskich i podatkowych
• Kadra kierownicza z firm świadczących usługi korporacyjne
• Kadra kierownicza z banków/instytucji finansowych
• Inwestorzy i doradcy inwestycyjni

PARTNERZY 2024

Złoty Partner

Srebrny Partner

Partnerzy Wspierający

Patroni Medialni

Zostań Partnerem Forum 2024