HOME - Forum Dyrektor Finansowy Forum Dyrektor Finansowy

9 – 10 października 2024, ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa, ul. Grzybowska 56

FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2024

 

PRE-REJESTRACJA

 

„Przywództwo to zdolność przekładania wizji na rzeczywistość.” Warren Bennis

Organizacje stoją w obliczu wielu wyzwań. Od stale zmieniających się przepisów, przez następstwa pandemii, po ewoluujące miejsca pracy, niedobór talentów i szerokie skutki niestabilności geopolitycznej czy zagrożenia bezpieczeństwa. Te wyzwania łącznie stwarzają pilną potrzebę radykalnej transformacji organizacji. W dzisiejszym szybko zmieniającym się, konkurencyjnym środowisku dyrektorzy finansowi i liderzy finansowi odgrywają coraz bardziej strategiczną rolę w swoich organizacjach i jako liderzy stają przed wyzwaniami, które na nowo wytyczają przyszłą ścieżkę działania w obliczu bezprecedensowych zmian.  

Jak budujemy wartość i skuteczne partnerstwo z interesariuszami?  


Jak możemy osiągnąć nową proaktywną rolę finansów w napędzaniu biznesu? 


Jak definiujemy rolę przywództwa finansowego w dobie transformacji cyfrowej?

Najważniejsze wyzwania i priorytety Dyrektora Finansowego:

PRZYWÓDZTWO  
# partnerstwo biznesowe 
# walka o talenty 
# odporność i równowaga psychiczna 

TRNASFORMACJA 
# zwiększanie sprawności biznesowej  
# przyspieszenie transformacji cyfrowej 
# cyberbezpieczeństwo

ODPORNOŚĆ 
# planowanie scenariuszy  
# zarządzanie ryzykiem 
# raportowanie ESG 

Rada Programowa

Wojciech Wieroński

Członek Rady CIMA, Board MemberOTCF GROUP
PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ

Anna Godlewska

Chief Financial Officer, Członek Zarządu
MOLIERA2

Barbara Sissons

Chief Financial Officer, Proxy,
KINNARPS

Krzysztof Lonca

Dyrektor Finansowy
GEDEON RICHTER POLSKA

Profil Uczestników

Dyrektor finansowy/CFO, Członek zarządu ds. finansowych, Prezes, Wiceprezes
ds. finansowych, Główny księgowy oraz szefowie ze wszystkich branż w Polsce
z następujących działów:

• Financial Planning & Analysis
• Strategic Planning & Forecasting
• Costing & Budgeting
• Treasury Operations
• Project Financing
• Accounting and Reporting
• Merger & Acquisition

• Investment / Portfolio Management
• Auditing & Internal Control
• Tax Governance
• Governance, Risk & Compliance
• Statutory & Regulatory Reporting
• Fiscal Policy Planning
• Financial Technology Solutions

Dodatkowo:

• Kadra kierownicza z firm księgowych, audytorskich i podatkowych
• Kadra kierownicza z firm świadczących usługi korporacyjne
• Kadra kierownicza z banków/instytucji finansowych
• Inwestorzy i doradcy inwestycyjni

PARTNERZY 2023

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Wystawca

Partnerzy Wspierający

Zostań Partnerem Forum 2024